POLÍTICA DE PRIVACITAT / AVIS LEGAL

AVIS LEGAL

Informació legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació electrònica (LSSIyCE) l’informem que el titular de la pàgina web és:
JOSEP TORMOS TORRELLA
CIF: 45642081F
Adreça: Carrer Major, 5, Vacarisses, 08233
E-mail: info@eljocmusicat.cat

D’ara endavant ens hi referirem com: EL JOC MUSICAT

Termes generals d’us de la web eljocmusicat.cat

La present política de privacitat, així com els termes i condicions d’ús, que es posen a la disposició de l’Usuari, regulen l’accés, navegació i ús de la web, així com la descàrrega de la pàgina web (d’ara endavant Web). L’accés als continguts de les seccions de la nostra Web, es farà d’acord amb la política que estableixi l’entitat. Així mateix EL JOC MUSICAT podrà modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la informació continguda en el lloc web, per la qual cosa l’entitat no es responsabilitza que aquesta informació estigui actualitzada.

Responsabilitat de EL JOC MUSICAT

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda, així com de la descàrrega i ús de la Web és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. EL JOC MUSICAT no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. EL JOC MUSICAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
De la mateixa manera, EL JOC MUSICATno es farà responsable dels vídeos, enregistraments, missatges o qualsevol altre material audiovisual que el client realitzi i publiqui en els espais de YouTube o de plataformes similars en l’ús de la pàgina web o la Web desenvolupada a aquest efecte.
Per tant l’usuari accepta, de manera expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
En virtut de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir serà aplicable la legislació espanyola. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se EL JOC MUSICAT el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Propietat intel·lectual

EL JOC MUSICAT és propietari i/o llicenciatari, de tota la informació continguda en aquest portal, del seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estant protegits conforme al que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, i, en la Llei de Marques.
La seva posada a disposició, descàrrega i en definitiva el seu ús, no suposa, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’Usuari, per la qual cosa tota reproducció, còpia, distribució total o parcial, o, comercialització, requerirà l’autorització prèvia i escrita de EL JOC MUSICAT reservant-se l’entitat, en cas d’ús indegut del Website, el dret a exercitar quantes accions legals anessin precises per a la restitució dels danys i perjudicis causats, així mateix l’usuari s’obliga a indemnitzar a l’entitat per qualsevol mal o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta Web, infligint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.

Política de protecció de dades

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens facilita formaran part d’un fitxer propietat de EL JOC MUSICAT.
Donat el caràcter personal de les dades facilitades, EL JOC MUSICATes compromet a tractar-los amb estricta confidencialitat guardant el secret degut, a aquest efecte, l’entitat ha elaborat i implantat un Document de Seguretat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Per a la correcta prestació dels serveis oferts per EL JOC MUSICAT cal que l’usuari contesti a totes i cadascuna de les preguntes que apareixen en els formularis presents en la nostra Pàgina Web. Així mateix, l’usuari declara que és major d’edat.
Les seves dades personals seran tractades amb estricta confidencialitat, podent exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’entitat en l’adreça postal a dalt indicada.
L’usuari declara, per al supòsit que faciliti dades de caràcter personal de tercers, comptar amb el consentiment exprés dels mateix informant-los a dites terceres, del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquests, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de EL JOC MUSICAT. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sol·licitats, tindran com a finalitat a més del manteniment, la gestió i administració de la relació contractual que en el seu cas es pogués entaular, l’enviament d’informació comercial relativa a productes i serveis oferts actualment i en el futur per EL JOC MUSICAT; aquesta informació inclou comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
A través de l’acceptació d’aquesta política, Vostè autoritza i consent la cessió de les seves dades personals a altres entitats (Entitats bancàries, companyies d’assegurances, empreses de transport, etc.) única i exclusivament quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat. Així mateix quan el client finalitzi la comanda estarà acceptant la seva cessió de dades (nom, mail, número de comanda i preu) a EL JOC MUSICAT, per a procedir la correcta preparació i enviament de les seves comandes.
Transcorregut el termini de trenta dies des de l’acceptació d’aquestes condicions sense rebre negativa fefaent de la seva part, a l’ús de les seves dades per a la remissió de comunicacions comercials a través de procediments electrònics, entendrem que consent aquest tractament, sense perjudici del seu dret a procedir a la revocació del mateix en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’entitat en l’adreça postal indicada en la Pàgina Web.
Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a EL JOC MUSICAT a través del correu electrònic en l’adreça: info@eljocmusicat.cat

Links

La inclusió en el web eljocmusicat.cat de links o enllaços a altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que EL JOC MUSICAT recomani i/o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable del contingut d’aquests.

Cookies

De vegades és possible que utilitzem una tecnologia anomenada “cookies” amb la finalitat que proporcionem una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una “cookie” és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació Web de l’usuari.
Aquest element pot emmagatzemar-se en el disc dur de l’ordinador de l’usuari de manera que li puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre existeix la possibilitat que l’usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació que desitja, rebre un avís abans d’acceptar qualsevol “cookie“.
Les dades que seran emmagatzemats en cada “cookie” són els següents: data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web, disseny de continguts que l’usuari va triar en la seva primera visita al nostre Web i elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.